یادداشت

زندگی چه می گوید؟!

 

امروز صبح که از خواب بیدار شدم

 از خودم پرسیدم: "زندگی چه می گوید؟"

جواب را در اتاقم پیدا کردم...

پنکه گفت:"خونسرد باش!"

سقف گفت:"اهداف بلند داشته باش!"

پنجره گفت:"دنیا را بنگر!"

ساعت گفت:"هر ثانیه با بارزش است!"

آیینه گفت:"قبل از هر کاری، به بازتاب آن بیندیش!"

تقویم گفت:"به روز باش!"

در گفت:"در راه هدف هایت، سختی ها را هل بده و

کنار بزن!"

زمین گفت:"با فروتنی نیایش کن!"

 

******************************************

منبع:مجله موفقیت،شماره238

مترجم:ناهید مومن خانی

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید