داستانک(حتما بخوانید.بسیار جالب است.)

                                اگر ایمیل داشتم

 

مردی بیکار برای آبدارچی گری در شرکت مایکروسافت

تقاضای کار داد.رئیس هیئت مدیره با اومصاحبه کرد و نمونه

کارش را پسندید.سرانجام به او گفت:((شما پذیرفته شده

اید.آدرس ایمیلتان را بدهید تافرم های استخدام را برای

شما ارسال کنم.)) مرد جواب داد:متاسفانه من

کامپیوتر شخصی و ایمیل ندارم.رئیس گفت امروزه کسی که

ایمیل ندارد وجود خارجی ندارد و چنین کسی نیازی هم به

شغل ندارد.مرد در کمال ناامیدی آنجا ار ترک کرد.نمی

دانست با10دلاری که در جیب داشت چه کند.

 تصمیم گرفت یک جعبه گوجه فرنگی خریده دم در منازل

 مردم آن را بفروشد.او ظرف چند ساعت سرمایه اش را

 دوبرابر کرد.به زودی یک گاری خرید.اندکی بعد یک کامیون

 کوچک و چندی بعد هم ناوگان توزیع مواد غذایی خود را به

راه انداخت.او دیگر مردی ثروتمند و معروف شده بود.تصمیم

 گرفت بیمه عمر بگیرد.به یک نمایندگی بیمه رفت

وسرویسی را انتخاب کرد.نماینده بیمه آدرس ایمیل او

راخواست ولی مرد جواب دادایمیل ندارم.نماینده بیمه با

تعجب پرسید شما ایمیل ندارید ولی صاحب یکی از بزرگترین

امپراتوری های توزیع مواد غذایی درآمریکا هستید.تصورش را

بکنید اگر ایمیل داشتید چه می شدید؟مرد گفت احتمالا

آبدارچی شرکت مایکروسافت بودم.

 

 منبع:صفحه فرهنگ فردی مجله خانواده سبز.شماره363و364.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید