السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا

 

                            × آب و آیینه ×

چشمه های خروشان تو را می شناسند        

 موج های پریشان تو را می شناسند

پرسش تشنگی را تو آبی ،جوابی                

  ریگ های بیابان تو را می شناسند

نام تو رخصت رویش است و طراوت             

   زین سبب برگ و باران تو را می شناسند

هم تو گل های این باغ را می شناسی        

  هم تمام شهیدان تو را می شناسند 

اینک ای خوب،فصل غریبی سر آمد               

 چون تمام غریبان تو را می شناسند

کاش من هم عبور تو را دیده بودم               

 کوچه های خراسان تو را می شناسند

  زنده یاد قیصر امین پور

 

                                                  

 

/ 0 نظر / 14 بازدید