بخوانید و بدانید...

آیا می دانستید...

*زنبور برای تهیه1کیلو عسل باید150هزار بار شهدحمل

کند،روی 10میلیون گل بنشیند و مسافت معادل7بار دور

زمین را طی کند؟

*وقتی عطسه می کنید قلب شما به یک میلیونیم

ثانیه می ایستد؟

*چشم انسان معادل یک دوربین135مگاپیکسل است.

*لایه ی اوزون فقط به اندازه دو سکه روی هم ضخامت

دارد؟

*اگر تمام رگهای خونی را در یک خط بگذاریم تقریبا

97000کیلومتر می شود؟

تعجب

/ 0 نظر / 17 بازدید