در زندگی فهمیده ام که

قسمتی از پیشگفتار نویسنده:

کسانی که کلامشان در این مجموعه آمده از سنین گوناگون و سطوح مختلف اجتماعی 

پیشینه های متفاوت هستند که هیچ یک خود را فیلسوف نمی دانند ولی هر کدام دریک

ویادوجمله دریایی از خرد را به ما عرضه کرده اند.

*فهمیده ام که سلامتی،سرمایه حقیقی است.    77ساله

*فهمیده ام که هیچ چیز به خوشمزگی سبزیجات باغچه خودت نیست.   62ساله

*فهمیده ام که موفقیت بیش تر حاصل تلاش است تا استعداد.    59ساله

*فهمیده ام که برای آن که آدمی شوم که می خواهم،زمان زیادی لازم است.  51ساله

*فهمیده ام که اگرازمهمان بودن خوشت می آیدباید بعضی وقت ها هم میزبان باشی.

41ساله

*فهمیده ام که اگر به آدم ها نشان دهی که به توانایی شان اعتماد داری،می توانند به 

دستاوردهایی فراتر از آنچه تصور می کردند برسند.  53ساله

*فهمیده ام که قدرت اراده،قوی ترین نیروهاست.  16ساله

*فهمیده ام که رژیم گرفتن مجازات زیاده روی در غذاخوردن است.  76ساله

*********************************************************

منبع:کتاب در زندگی فهمیده ام که...

نوشته اچ جکسون براون،ترجمه دکتر علی رضا جلالی فراهانی

انتشارات سنایی


                                                                   

                                                                    

/ 0 نظر / 15 بازدید