جملات بزرگان تاریخ درباره ی...

                    کار و تلاش

 

-آسان نیست مگر آنچه را که تو آسان گیری.

(حضرت محمد(ص))

-برای شب پیری باید در روز جوانی چراغی تهیه کرد.

(پلوتارک)

-من در زندگیم حتی یک روز هم کار نکرده ام،آنچه

انجام داده ام تفریح بوده است.

(ادیسون)

-همیشه در نظر داشته باشید  که افتخارات تازه ای به

دست آورید زیرا افتخارات گذشته همچون شمشیری

است که زنگ زده و از رونق افتاده است.

(شکسپیر)

-کار،داس وقت است.

(ناپلئون)

-از بزرگمهر حکیم پرسیدند:کار ها به کوشش است یا

به تقدیر؟ جواب داد:کوشش خود تقدیر را سبب

می شود.

 

مکن زغصه شکایت که درطریق ادب

                    به راحتی نرسیدآنکه زحمتی نکشید

                                                 ((حافظ))

 

----------------------------------------------------------

منبع:کتاب گنجینه ی ما و شما،چاپ چهارم

انتشارات ما و شما

 

/ 0 نظر / 56 بازدید