تلنگر

*چقدر خنده داره که خوندن یک صفحه و یا بخشی از

کتاب آسمانی سخته اما خوندن صد سطر از پرفروش

ترین رمان دنیا آسونه!

*چقدر خنده داره که سعی می کنیم ردیف جلوصندلی

های یک کنسرت یا مسابقه رو رزرو کنیم اما در برنامه

عبادت به آخرین صف ها تمایل داریم!

*چقدر خنده داره که وقتی مسابقه ورزشی تیم

محبوبمون به وقت اضافی می کشه لذت می بریم و از

هیجان تو پوست خودمون نمی گنجیم اما وقتی

مراسم دعا و نیایش طولانی تر از حدش می شه

شکایت می کنیم و آزرده خاطر می شیم!

*چقدر خنده داره که وقتی می خوایم عبادت و دعاکنیم

هرچی فکر می کنیم چیزی به فکرمون نمیاد تا بگیم

اما وقتی که می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ

مشکلی نداریم!

*چقدر خنده داره که برای عبادت و کارهای مذهبی

هیچ وقت زمان کافی در برنامه روزمره خود پیدا

نمی کنیم اما بقیه برنامه ها رو سعی می کنیم تا

آخرین لحظه هم که شده انجام بدیم!

-خنده داره این طور نیست؟

-دارید می خندید؟

-دارید فکر می کنید؟

 

منبع:بهارانه پیام تهران

ویژه نامه نوروزی ماهنامه پیام تهران

با تلخیص

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید