جملات قصار

                         زندگی

*ما چقدر دیر متوجه می شویم که زندگانی همان

دقایق و ساعاتی است که با کمال شتاب انتظار

گذشتن آن را داشتیم.           (دیل کارنگی)

 

*تمام زندگی شبیه بومرنگ است،چیزی را می گیریم

که خود داده ایم.                  (ویلیام تکری)

 

*همه آنچه درباره زندگی آموخته ام در یک کلمه

خلاصه می شود:می گذرد!     (رابرت فراست)

 

*ماموریت شما در زندگی،بی مشکل زیستن نیست،

بلکه با انگیزه زیستن است.    (اندره میتوس)

 

*هر وقت می شنوم کسی با افسوس می گوید:

زندگی سخت است،دلم می خواهد از او بپرسم:در

مقایسه با چی؟                (سیدنی جی.هاریس)

*******************************************

منبع:کتاب گنجینه ی ما و شما(چاپ چهارم)

انتشارات ما و شما

منتظر نظرات شما هم راجع به زندگی هستم.لبخند

 

/ 0 نظر / 32 بازدید