نام برخی از پدران مشهور

پدر شعر نو:نیما یوشیج(ایران)

پدر علم جبر:خوارزمی(ایران)

پدر فلسفه:ارسطو(یونان)

پدر طب:بقراط(یونان)

پدر اتم:انیشتین(آلمان)

پدر شیمی:جابرابن حیان(عراق)

پدر هواپیما:پیلا تردوروزیه(فرانسه)

پدر برق:ادیسون(آمریکا)

پدر ژئوشیمی:گلداشمیت(آلمان)

 

آلبرت انیشتین:قرآن کتاب جبر یا هندسه نیست؛

مجموعه ای از قوانین است که بشررابه راه صحیح،

راهی که بزرگ ترین فلاسفه و دنشمندان دنیا ازتعریف

و تعیین آن عاجزند،هدایت می کند.

******************************************

منبع:جوانه های دانش 

/ 0 نظر / 18 بازدید