خدا...

                       همیشه و همه جا با خدا باشید!

خداوند همه چیز من است.

با او هیچ چیز از دست نمی رود.

وقتی با خدا حرف بزنی،

هیچ نفسی هدر نمی شود.

وقتی با خدا راه بروی،

هیچ از توانت کاسته نمی شود.

وقتی منتظر خدا باشی،

هیچ لحظه ای تلف نمی شود.

وقتی به خدا اعتماد کنی،

هرگز شکست نخواهی خورد.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مترجم:ناهید مومن خوانی(4نکته و 4تغییر)

مجله موفقیت

/ 0 نظر / 16 بازدید