در خانه(طنز)

         *آموزش گام به گام شهروندنشینی*

 

1-اگر به محض ورودمان به خانه،اعضای خانواده

دماغ شان را گرفتند،به سرعت جوراب هایمان را در

درآورده،در محل مطمئنی دفن کنیم.تعجب

 

2-پوست تخمه و آت و آشغال های مشابه را زیر فرش

قایم نکنیم.اگر خیلی وسوسه شدیم که این کار را

بکنیم،به روزهای اسباب کشی یا خانه تکانی که

فرش های جمع می شود و لو می رویم،فکر کنیم.خجالت

 

2-اگر خیلی چاق و به دنبال آن خیلی سنگین هستیم،

برای این که جای مان روی فرش و مبل نماند،برای

نشستن از جاهای مختلف فرش یا مبل استفاده کنیم.

 

سوال

3-آدامس جویده شده را زیر دسته مبل یا گوشه

بشقاب یا زیر میز نچسبانیم.نا سلامتی اینجا خانه

خودمان است.از خود راضی

 

4-روی دیوار راه پله آپارتمان نقاشی نکنیم.اگر هم

می کنیم،زیر آن را امضا نکنیم.عینک

 

5-به جهت رعایت حال همسایه ها،از پختن جوجه

کباب،کباب کوبیده،کباب برگ و موارد مشابه،در بالکن

خانه خودداری کنیم.اگر خیلی تمایل داریم که در بالکن

بو برنگ راه بیندازیم،از پختن سیب زمینی در پیت

حلبی بهره بگیریم.متفکر

 

 منبع:مجله طنز ایستگاه(شهرداری تهران)

 

/ 0 نظر / 18 بازدید