تفال به دیوان حافظ شیرازی

*تفالی به دیوان لسان الغیب در تاریخ11/5/93*

رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس

                            گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

 

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا

                                سرها بریده بینی بی جرم و جنایت

 

چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی

                                     جانا روا نباشد خونریز را حمایت

 

در این شب سیاهم گم گشت را مقصود

                            از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت

 

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

                                 زنهار ازین بیابان وین راه بی نهایت

 

********************************************

 منبع:دیوان حافظ(نسخه دکتر قاسم غنی و علامه محمد قزوینی) 

انتشارات دنیای علم و فرهنگ

نوشته شده با تلخیص

/ 0 نظر / 21 بازدید