*پروردگار جهان*

                                     مائده های زمینی

ناتانائیل،آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی.هر مخلوقی نشانی از خداست و

هیچ مخلوقی او را هویدا نمی سازد.همان دم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر

کند،ما را از خدا بر می گرداند.

به هر کجا بروی جز خدا چیزی را دیدار نمی توانی کرد.خدا همان است که پیش روی ماست.

ناتانائیل،ای کاش((عظمت))در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می نگری.

معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد،برای من بیهوده است.هرگز در این جهان چیزی

ندیده ام که حتی اندکی زیبا باشد؛مگر آن که فورا آرزو کرده ام تا همه ی مهر من آن رادر

برگیرد.

 

مائده های زمینی،اثر آندره ژید

ترجمه ی پرویز داریوش و جلال آل احمد

ادبیات2.با تلخیص

/ 0 نظر / 26 بازدید