زندگی

                 صدای پای آب

 

زندگی رسم خوشایندی است

زندگی نوبر انجیر سیاه،در دهان گس تابستان است

زندگی،بعد درخت است به چشم حشره

زندگی تجربه شب پره در تاریکی است.

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.

زندگی شستن یک بشقاب است.

زندگی((مجذور)) آینه است.

زندگی گل به ((توان)) ابدیت

زندگی ((ضرب)) زمین در ضربان دل ما،

زندگی((هندسه)) ساده و یکسان نفس هاست.

 

 

*سهراب سپهری

کتاب پنجم،قسمتی از شعر صدای پای آب،با تلخیص

انتشارات شادان*

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید