بوی باران

بوی باران...     بوی سبزه...      بوی خاک...

شاخه های شسته باران خورده پاک

آسمان آبی و ابر سپید

برگ های سبز بید

عطر نرگس...           رقص باد...

نغمه شوق پرستوهای شاد...

نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار

/ 0 نظر / 25 بازدید