تولدم مبارک!

                   *آفتابی*

صدای آب می آید،مگر در نهر تنهایی چه می شویند؟

لباس لحظه ها پاک است.

میان آفتاب هشتم دی ماه

طنین برف،نخ های تماشا،چکه های وقت.

طراوت روی آجرهاست،روی استخوان روز.

چه می خواهیم؟

بخار فصل گرد واژه های ماست.

دهان،گلخانه فکر است.

 

         سفرهایی تورا درکوچه هاشان خواب می بینند.

  تورا درقریه های دور،مرغانی به هم تبریک می گویند.

 

چرا مردم نمی دانند

که لادن اتفاقی نیست،

نمی داننددرچشمان دم جنبانک امروزبرق آب های شط

دیروز است

چرا مردم نمی دانند

که در گل های ناممکن هوا سرد است؟

      

                                          سهراب سپهری

                                  

*******************************************

سهراب سپهری،مجموعه سروده ها

انتشارات شادان

 

  تشویق*HAPPY  BIRTHDAY  TO  ME*تشویق

هوراهورا

 

/ 0 نظر / 29 بازدید