شعر نوروزی

 این یکی هم بر وزن غزلیات حافظ سروده شده:

 

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

کاسب پیر دگر باره جوان خواهد شد!

موسم دلخوری و گیجی آن اهل حقوق

وقت بشکن زدن پیشه وران خواهد شد

اول عید،حقوق من و تو نفله شود

سرمان باز دچار دوران خواهد شد

باز ذکر ((چه کنم،ای چه کنم))می گیریم

قلب مان نیز دچار ضربان خواهد شد

مخمان سوت زد از قیمت شیرینی جات

کم کمک قیمت آن،قیمت جان خواهد شد

مرد در ((خانه تکانی)) شده شاگرد زنش

دم عید است و چنان رفتگران خواهد شد

از هجوم فک و فامیل فلان شهر به ((ده))

چون هتل،خانه مشدی رمضان خواهد شد

 

منبع:مجله خانواده سبز،شماره 307 و 308

 

      

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید