نوروز93مبارک

ای شور،ای قدیم

صبح

شوری ابعاد عید

ذایقه را سایه کرد.

عکس من افتاد در مساحت تقویم:

در خم آن کودکانه های مورب

روی سرازیری فراغت یک عید

داد زدم:

((به،چه هوایی!))

در ریه هایم وضوح بال تمام پرنده های جهان بود.

آن روز

آب چه تر بود!

باد به شکل لجاجت متواری بود.

من همه مشق های هندسی ام را

روز زمین چیده بودم

آن روز

چند مثلث در آب غرق شدند.

من

گیج شدم،

جست زدم روی کوه تقشه جغرافی:

((آی،هلیکوپتر نجات!))

حیف:

طرح دهان در عبور باد به هم ریخت.

                                  ای وزش شور،ای شدیدترین شکل!

                                                         سایه لیوان آب را

                                         تا عطش این صداقت متلاشی

                                                             راهنمایی کن!

 

سهراب سپهری

انتشارات شادان

 

           *نوروز 93 مبارک*لبخند

 


                               


 

/ 0 نظر / 23 بازدید