یادداشت های کوتاه

سه راه زندگی به عقیده کنفوسیوس

انسان در زندگی سه راه دارد

راه اول:از اندیشه می گذرد که والاترین راه است!

راه دوم:از الگوگرفتن می گذرد که آسان ترین راه است!

و راه سوم:ار تجربه می گذرد که سخت ترین راه است.

..................................................................................................................

حرف حق را بپذیرید،ولی خودتان را نبازید

کارمندی به دفتر رئیس خود رفت و گفت:این چه معنی می دهد؟شما

200دلار کمتر از حقوقم به من پرداخت کردید.

رئیس پاسخ داد:می دانم،ولی ماه گذشته که 200دلار بیشتر از حقوقت

پرداخت کردم،شکایتی نکردی!

کارمند با حاضر جوابی پاسخ داد:بله،من معمولا اشتباه های موردی را

نادیده می گیرم،اما وقتی تکرار بشود وظیفه خود می دانم با شما

گزارش کنم. 

 

منبع:مجله موفقیت.شماره227

ترجمه ناهید مومن خانی

/ 0 نظر / 17 بازدید